آشنایی با نمایشگر های ۴k

نمایشگر های ۴k به چه معنا است ؟ این سیستم یک وضوع تصویر استاندارد برای صفحات نمایش می باشد که در فیلم برداری های حرفه ای و سیستم های کارت گرافیک وجود دارد.تعداد پیکسل هایی که سیستم k4 صراتشکیل میدهد